Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice oraha

Voćne sadnice oraha nisu veliki probirači zemljišta. Najbolje uspevaju na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna i povoljnom vazdušnom vlagom.

Sadnice domaćeg oraha

Sadnice domaćeg oraha

Plod je srednje krupan, meke je ljuske i svetlog jezgra. Popunjenost jezgra je oko 55 % .Domaći orah je sorta koja sazreva početkom septembra.

Sadnice oraha Šejnovo

Sadnice oraha Šejnovo

Odlike oraha Šejnovo su odlična rodnost plodova srednje veličine oko 12grama, jajastog oblika, tanke i lako lomljive ljuske. Jezgro je odličnog kvaliteta. Sazreva u oktobru.

Sadnice oraha Geisenheim 139

Sadnice oraha Geisenheim 139

Plod je srednje krupan oko 13g, glatke ljuske koja se lako lomi. Sazreva polovinom oktobra, a kako počinje kasno vegetaciju i ranije završava nije izložen negativnim posledicama ranih i kasnih mrazeva.

Sadnice oraha Rasna

Sadnice oraha Rasna

Plod je krupan, dobrog kvaliteta, popunjenost jezgra je oko 51%. Ističe se kasnim kretanjem vegetacije čime izbegava kasne prolećne mrazeve. Rano prorodi i ima veliku rodnost, pa se preporučuje za gajenje i u hladnijim oblastima.

Sadnice oraha Sampion

Sadnice oraha Champion

Sorta oraha Šampion potiče sa naših prostora. Ljuska dobro zatvara lepu i svetlu jezgru. Otporan je prema zimskim mrazevima.

Scroll