Voćne sadnice - Kruševac

Vađenje sadnica redno vezanim traktorima

Vađenje sadnica specijalnim plugom sa redno vezanim traktorima

Uz pomoć dva traktora i specijalno dizajniranim plugom za te namene i koji je izrađen na osnovu italijanskog pluga, a kasnije i modernizovan. Specijalni plug podriva i rastresa zemlju, a koji je kardanom vezan za traktor sa posebim reduktorom.

 

vadjenje sadnica specijalnim plugom

 

Pošto je za ovu operaciju potrebno puno snage, mnogo više nego što Rakovica od 65 konja poseduje, povećanje konjaže rešili smo vezivanjem (uparivanjem) dva traktora (Rakovice i IMT-a). IMT traktor, kao drugi i pomoćni traktor u nizu, služi kao ispomoć kada prvi traktor (Rakovica) počne da se krivi, ispadne iz ose ili nema dovoljno snage.

Ovaj način i tehniku koristimo dugi niz godina, a i naši vozači traktora su se prilično uvežbali u tome, tako da bez problema sinhronizovano rade kao jedan, a što je veoma bitno za normalan rad i koordinaciju.
Scroll